Generalforsamling Onsdag d. 13. april 2016 kl. 19

Ejerforeningen Applebysgaard afholder Generalforsamling
Onsdag d. 13. april 2016 kl. 19
Invitation og materiale udsendes til ejerne, når vi nærmer os datoen.

Af ejerforeningens vedtægter § 7 fremgår det, at:
”Ethvert medlem har ret til at få et angivet forslag behandlet på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15.februar. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det er nævnt i indkaldelsen til foreningens medlemmer.”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen