Ekstraordinær Generalforsamling 10.maj kl. 19

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 10.maj kl. 19
Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 10.maj 2016

Referat ekstraordinær generalforsamling 10.05.2016

Nedenfor er links til opdaterede vedtægter samt beretning/referat fra den ordinære generalforsamling
8-339 Vedtægter 2014
Bestyrelsens beretning 2015
Referat generalforsamling 2016

Referat fra bestyrelsesmødet d.10.maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Applebysgaard

 

 

 

 

Generalforsamling Onsdag d. 13. april 2016 kl. 19

Ejerforeningen Applebysgaard afholder Generalforsamling
Onsdag d. 13. april 2016 kl. 19
Invitation og materiale udsendes til ejerne, når vi nærmer os datoen.

Af ejerforeningens vedtægter § 7 fremgår det, at:
”Ethvert medlem har ret til at få et angivet forslag behandlet på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 15.februar. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det er nævnt i indkaldelsen til foreningens medlemmer.”

Med venlig hilsen
Bestyrelsen